Aantal misdrijven in gemeente De Bilt verder afgenomen

Foto: Unknown

DE BILT – De dalende trend van het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Bilt zet door. Met een afname van -11% steekt onze gemeente gunstig af ten opzichte van de regio die een gemiddelde ontwikkeling van -4% laat zien. Toch zijn er aandachtspunten.

Met name autokraak, vernielingen en winkeldiefstal laten een sterke daling zien. Zakkenrollen (+38%) en bedrijfsinbraken (+88%) daarentegen stegen flink. In absolute aantallen van 8 naar 11 zakkenrollen en van 17 naar 32 bedrijfsinbraken. Ook het aantal geweldsmisdrijven, met name mishandeling, steeg. De reden hiervan is dat sneller aangifte wordt gedaan. Ook zijn er bij een enkel incident meerdere mishandelingen geregistreerd.

Burgemeester Arjen Gerritsen, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, is tevreden over de daling van de cijfers: ‘Ja, ten opzichte van de regio doen wij het in onze gemeente niet slecht. Ik ben blij met de sterke afname van huiselijk geweld (-26%), het aantal autokraken (-39%) en winkeldiefstel (-32%); dat laat zien dat onze aanpak werkt. We gaan onverminderd voort met de bestrijding van zakkenrollen en bedrijfsinbraken. Daarbij werken we ook aan bewustwording van onze inwoners en bedrijven met informatie en voorlichting. Alleen samen kunnen we deze dalende trend vasthouden.’