Gebruik rubber korrels in voetbal-kunstgrasvelden ter discussie

Foto: Unknown

DE BILT –  De gemeente De Bilt en de voetbalverenigingen FC De Bilt en SVM zijn onaangenaam verrast over het bericht, dat het gebruik van rubber korrels in kunstgrasvelden mogelijk gevaar voor de gezondheid van voetballers met zich mee brengt. Woensdag 5 oktober besteedde het TV-programma Zembla hieraan aandacht.

In de gemeente De Bilt zijn rubberkorrels gebruikt op in totaal drie kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen FC De Bilt en SVM. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings. Rubberkorrels worden in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast. In het TV-programma stelt een aantal deskundigen een bepaalde stof in de korrels ter discussie. Deze stof zou volgens hen mogelijk kankerverwekkend zijn.

De besturen van beide voetbalverenigingen als gebruikers, en de gemeente De Bilt als verhuurder hebben de berichtgeving met grote belangstelling gevolgd. Met de veiligheid en gezondheid van de sporters voorop, menen wij dat vervolgonderzoek wenselijk is.

Onderzoek

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubberkorrels. Hieruit bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op dit soort kunstgrasvelden. Het RIVM gaf gemeenten en de KNVB een positief advies over het gebruik van dit materiaal. Zembla stelt ook de toen gebruikte onderzoeksmethode ter discussie.

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar dit soort rubberkorrels en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden in februari 2017 verwacht. Net als veel gemeenten en sportclubs in Nederland wachten wij de uitkomsten hiervan met grote belangstelling af.

Maandag 10 oktober praten het RIVM, de Vereniging Sport & Gemeenten en kunstgrasfabrikanten verder met elkaar. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen blijven de voetbalvelden in gebruik.