Inventarisatie toegankelijkheid openbare ruimte

Foto: Unknown

BILT – De gemeente De Bilt roept haar inwoners op om situaties in de openbare ruimte te melden, die niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat kan nog tot 31 maart.

De openbare ruimte in onze gemeente moet zonder belemmeringen toegankelijk zijn voor iedereen met en zonder beperking. Samen met vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein i.o. roept de gemeente De Bilt haar inwoners op om knelpunten te melden. De gemeente De Bilt zal op basis van deze inventarisatie een meerjarenplan maken om deze knelpunten op te heffen in combinatie met reeds geplande werkzaamheden en andere mogelijkheden.

Melden tot 31 maart

U kunt uw probleem met de toegankelijkheid van de openbare orde tot 31 maart melden via onze website: www.debilt.nl/melden/meteen-melden (categorie Toegankelijkheid). Uw vragen kunt u sturen naar [email protected]

Inspanningsverplichting

De inventarisatie is een wens van de gemeenteraad, unaniem uitgesproken in een motie op 3 november 2016 en past binnen het VN-verdrag voor mensen met een beperking, dat de Tweede kamer heeft geratificeerd. Hieruit vloeit een inspanningsverplichting voor onder andere gemeenten en bedrijven voort.