Gemeente De Bilt en SRO bereiden samenwerking voor

De gemeente De Bilt gaat met SRO een samenwerking voor exploitatie en beheer van drie gemeentelijke accommodaties (het nieuwe zwembad Brandenburg, Kees Boekehal en De Vierstee) verder vormgeven. Het resultaat van deze uitwerking wordt na de zomer van 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeenteraad van De Bilt heeft afgelopen najaar gekozen voor een publiek-publieke samenwerking (PPS) voor het op afstand plaatsen van het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal in Bilthoven en de multifunctionele accommodatie De Vierstee in Maartensdijk. Doel van het op afstand plaatsen van beheer en exploitatie in een PPS is een slagvaardige en professionele exploitatie van de accommodaties, waarbij de maatschappelijke functies en doelen op het gebied van gezondheid, bewegen en sport voorop blijven staan.

Bij een publiek-publieke samenwerking worden de activiteiten ondergebracht in een rechtsvorm, waarvan de gemeente en beoogde PPS-partner SRO aandeelhouder zijn.

Selectieproces

Er zijn vijf potentiële kandidaten benaderd om deel te nemen aan het selectieproces. Twee partijen waren bereid om de PPS aan te gaan binnen de door de gemeente gestelde kaders. 

Een selectiecommissie heeft beide partijen aan de hand van ingediende visiedocumenten beoordeeld. De selectiecommissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, een vertegenwoordiger van de Bilthovens Sportfederatie (BSF) en een vertegenwoordiger van de Stichting Vierstee 2.0.

Verder vormgeven van samenwerking met SRO

Het college heeft op advies van de selectiecommissie ervoor gekozen om samen met SRO de PPS voor exploitatie en beheer van de drie accommodaties de komende periode verder uit te werken. Bij het vormgeven van deze samenwerking moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten, zoals financiële, fiscale en juridische consequenties. Het resultaat van deze uitwerking, een integraal beslisdocument, wordt na de zomer van 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bron: Gemeente de Bilt