Meer ruimte voor voetgangers Hessenweg in De Bilt

Samen met de winkeliers treft de gemeente De Bilt een aantal maatregelen om het winkelend publiek op het trottoir langs de Hessenweg meer ruimte te geven.

Bron: Gemeente de Bilt