De Bilt vraagt financiële bijdrage landelijke regeling Woningbouwimpuls

Het college van B & W heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen bij het Rijk voor een financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied Centrumplan/Spoorzone. Het gaat om een bijdrage uit de Nationale Woningbouwimpuls.

Bron: Gemeente de Bilt