De eerste stappen naar onze Omgevingsvisie zijn gezet

Hoe moet de leefomgeving van onze gemeente zich de komende 20 jaar verder ontwikkelen? Wat willen we daarbij behouden, wat kan beter en wat willen we veranderen? En wat is de gewenste identiteit van onze kernen en buitengebied in de Utrechtse metropoolregio? Op deze vragen en veel meer gaat

Bron: Gemeente de Bilt