Advies inwoners krijgt plek in Woonvisie

Gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’. Hierin hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven.

Bron: Gemeente de Bilt