Definitieve oplossing dossier Planschade Bilthoven-Noord: schadeclaims van tafel

Publicatiedatum Dinsdag 2 juli 2024

Eindelijk is er vorige week dan een einde gekomen aan het langlopende dossier ‘Planschade Bilthoven-Noord’. Een amendement in 2013 aangenomen door de gemeenteraad zette onbedoeld veel percelen in de wijk ‘op slot’, waardoor de bouwmogelijkheden sterk

Bron: Gemeente de Bilt