Buurtbewoners Essenkamp creëren woongelegenheid voor statushouders

DE BILT – Een groep betrokken inwoners aan de Essenkamp in de Bilt heeft zich verenigd in een buurtinitiatief om statushouders die naar gemeente de Bilt komen, te helpen.

Eén van de initiatiefnemers is Carolien Winters. Ze vertelt: “Bij het zien van TV-beelden van vluchtelingen vorig jaar september voelde ik me machteloos en kreeg ik sterk de behoefte om iets voor hen te doen. Een paar vriendinnen gingen naar Lesbos om daar te helpen maar dat zag ik zelf niet zitten. We wonen hier in een hecht buurtje en ik besloot bij de buren briefjes door de brievenbus te gooien om te vragen of we als buurt wat willen en kunnen doen voor vluchtelingen. Dat resulteerde in een bijeenkomst met 12 betrokken buurtgenoten. Allerlei initiatieven passeerden de revue. Van een feestje, tot etentjes en zelfs tot ‘adoptie’-plannen. Uiteindelijk besloten we te gaan voor een structurele oplossing en ontstond het plan in onze buurt een plek te creëren waar we mensen zouden kunnen huisvesten in een kleinschalig project zodat we hen als buurt ook kunnen helpen.”

Voormalig gezondheidscentrum

Terwijl we met elkaar aan het brainstormen waren hoe of waar we dit idee konden realiseren, kwam het pand van het Gezondheidscentrum aan de Essenkamp leeg. Carolien: “We hebben direct contact gezocht met de eigenaren van het pand en hebben ons plan aan hen voorgelegd. Toen is het balletje gaan rollen en zijn we met een kerngroep van 16 mensen uit de buurt en in nauwe samenwerking met gemeente De Bilt, SSW, Steunpunt vluchtelingen De Bilt en het COA (Centraal Organaan Opvang Asielzoekers) het plan verder gaan uitwerken.

Het Essenhuis

Na ontzettend veel inzet van buurtgenoten, steun, materialen en goederen van o.a. Ikea, Praxis, Gamma, Morpheus, Kringloopwinkel Zeist, decoHome Jochem en Stichting de Slinger uit Utrecht en medewerking van SSW is na een paar maanden woongelegenheid ‘het Essenhuis’ een feit en kunnen 20 statushouders binnenkort hun intrek nemen.

Afgelopen zaterdag mocht iedereen binnenlopen om het eindresultaat te bewonderen. “De bewoners komen als stel; dat wil zeggen dat het bijvoorbeeld vader en zoon kunnen zijn, of een echtpaar of twee broers”, legt Carolien uit. “We hebben 10 tweepersoonskamers gecreëerd. De zitkamer, het sanitair en de keukens worden gedeeld. Ze mogen hier maximaal 5 jaar wonen en zullen uiteindelijk doorstromen naar een eigen woning in de gemeente.”

Statushouders

Gemeente De Bilt heeft vanuit het Rijk de taakstelling gekregen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, te voorzien van een woning. Asielzoekers die na een verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC) in Nederland mogen blijven, krijgen een verblijfsvergunning. Gemeenten hebben dan de taak deze ‘statushouders’ of ‘vergunninghouders’ van een woning te voorzien. Door de grote toestroom van vluchtelingen is de opvang in asielzoekerscentra (azc’s) in de knel gekomen. Daarom heeft de rijksoverheid er bij gemeenten op aangedrongen extra opvangmogelijkheden voor statushouders te creëren, zodat er meer ruimte komt in de azc’s.

In de samenleving

Om de opvang soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat mensen worden opgevangen in en door de samenleving. Het Essenhuis is een prachtig maatschappelijk initiatief dat hieraan beantwoordt.

Nu de woongelegenheid een feit is, gaan de “Vrienden van het Essenhuis” hun nieuwe buurtgenoten helpen met integreren, met het leren van de Nederlandse taal, met het vinden van een zinvolle dagbesteding, of bijvoorbeeld met het leren fietsen. “We willen en zullen ze het gevoel geven van veiligheid en dat ze welkom zijn na alle ellende die ze hebben meegemaakt”, aldus Carolien.

Het Essenhuis is ook te volgen op facebook.

essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade essenkade