VVD verkent mogelijkheden voor coalitie met GroenLinks, CDA en PvdA

Foto: VVD de Bilt

DE BILT – Na de verkiezingen heeft Fred van Lemmen, informateur en lijsttrekker van de VVD, met alle raadsfracties verkennende gesprekken gevoerd. In deze verkennende gesprekken is
onder andere aan bod gekomen waar de gemeente over vier jaar zou moeten staan en wat het nieuwe college dan bereikt moet hebben. Op basis van deze gesprekken en de partijprogramma’s heeft de VVD, de partijen GroenLinks, CDA en PvdA uitgenodigd voor overleg om de mogelijkheden voor een coalitie nader te verkennen.

Verkenning coalitie

De VVD ziet bij deze partijen veel overeenkomsten in de visie op bepaalde onderwerpen en is van mening dat ze elkaar op de inhoud goed aanvullen. Daarnaast ervaren zij een duidelijke drive bij de
partijen om tot concrete resultaten te komen. Naast een mogelijke samenwerking wordt ook nog gekeken naar mogelijkheden voor gedoogsteun door andere partijen. De VVD, GroenLinks, CDA en PvdA gaan nog deze week met elkaar om de tafel. Er wordt dan gesproken over de contouren voor een mogelijk coalitieakkoord, gesprekken met andere partijen over geboden gedoogsteun, benoeming van een formateur/coach om het formatieproces te begeleiden en de planning van de formatie.

Raadsakkoord

Ook heeft Van Lemmen gezocht naar punten waarop raadsbreed overeenstemming gevonden kan worden. Op basis van de gesprekken heeft hij vijf punten voorgelegd aan de raadsfracties waarop een raadsakkoord mogelijk zou zijn. Deze punten hebben betrekking op de thema’s duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit, maatschappelijk vastgoed en resultaat gericht werken. In deze fase is er
uiteindelijk op een onderdeel al volledige overeenstemming bereikt. Van Lemmen benadrukt dat, gezien de opgaven waar de gemeente voor staat, een breed gedragen coalitie noodzakelijk is, maar zeker ook een gemeenschappelijke visie en aanpak op een aantal punten. Het benoemen van raadsbrede zaken is daar onderdeel van. Hoewel op dit moment niet op alle punten overeenstemming is, wil de VVD bij de coalitiebespreking hier nogmaals aandacht voor vragen.